กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์และเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการทนแล้งของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล