กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอส และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดินทราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล