กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะฟีโนไทป์และการจําแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF