กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากเศษกล้วยกรอบและข้าวแต๋น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF