กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลืองและสับปะรดในการเพิ่มผลผลิตคะน้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF