กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF