กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไวน์ข้าว (สาโท) จากสูตรข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 4 ชนิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy