กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมเจาะกระเพาะ ด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy