กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรียนอสตอกเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF