กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ฟลาโวไซม์และเวลาย่อยสลายต่อสมบัติทางเคมี – กายภาพ ของโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากกากถั่วดาวอินคา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล