กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดลำดับความเสี่ยงของการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยเครื่องเจาะอุโมงค์โดยใช้ วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสาน Download Download PDF