กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการยับยั้งไวรัสของเครื่องผลิตโอโซนที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Download Download PDF