กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชีววิทยาและความสามารถในการสืบพันธุ์ของแมลงเบียนเพลี้ยอ่อน Lysiphlebus testaceipes Cresson (Aphidiinae: Hymenoptera) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล