กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตำรับจันทน์ทั้งห้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล