กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำตาลด้วยวิธีการทางสถิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล