กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคในข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล