กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เบิร์ทซิม: สื่อจำลองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินการคลอดติดไหล่ Download Download PDF