กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (2023): SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL MAHASARAKHAM UNIVERSITY Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy