Return to Article Details การจำแนกข้าวหอมมะลิออกจากข้าวพันธุ์อื่นด้วยเทคนิค สเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy