Return to Article Details บางลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสองผู้ประเมิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy