Return to Article Details การศึึกษาแนวทางการปฏิบัติของโคบิต (COBIT) ในการนำโอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษาบริษัท ไอซีที ที่จัดตั้งเพื่อบริษัทในเครือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy