วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม E-ISSN :2730-3314
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยการประมวลผลภาพและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF