วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม E-ISSN :2730-3314
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF