กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ–ภูกระแต จังหวัดเลย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล