กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล