กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับการจำแนก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ภูมิลักษณ์ จากแบบจำลองความสูงเชิงเลขที่ต่างกัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล