กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและอายุของกล้าต่อการรอดตายและการเติบโตของพะยูงที่ปลูกเสริมป่าธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : ผลการศึกษาในปีแรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล