Return to Article Details การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล