Return to Article Details การแยกข้าวที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคขอบใบแห้งด้วยเทคนิคการคัดเลือกช่วงคลื่นที่เหมาะสมแบบวิธีเชิงพันธุกรรมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ EO-1 Hyperion : กรณีศึกษา ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ณ ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล