Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลค่านอกเกณฑ์ด้วยการจำแนก 6 วิธี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล