Return to Article Details การประเมินผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากการจราจรต่อโครงสร้างโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF