Return to Article Details การเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหว่างการพัฒนาของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) Download Download PDF