Return to Article Details การประยุกต์อุปกรณ์ตรวจวัดสีแบบแอลอีดีสำหรับประเมินความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยรวมด้วยวิธีรีดิวซ์เฟอร์ริก Download Download PDF