Return to Article Details การตรวจการติดเชื้อราในเล็บด้วยวิธีโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ การเพาะเชื้อ และการวิเคราะห์ลำดับเบสไรโบโซมอลดีเอ็นเอ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล