Return to Article Details การผลิตก๊าซไบโอไฮเทนจากชานอ้อยโดยกระบวนการหมัก 2 ขั้นตอน ที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก Download Download PDF