Return to Article Details ชมพู่ทับทิมจันทร์เพิ่มกระบวนการส่งสัญญาณของอินซูลินในตับของหนูเบาหวาน Download Download PDF