Return to Article Details การประเมินค่าสี รงควัตถุ และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้รับประทานได้กลุ่มสีแดงชมพูของไทยและการประยุกต์ใช้ในซอร์เบท์น้ำมะพร้าว Download Download PDF