Return to Article Details ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดหยาบจากผลของบาร์บาโดสเชอร์รี (Malpighia glabra) Download Download PDF