Return to Article Details การสลายคาร์เบนดาซิมในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสจากการใช้ผงและแผ่นกรองเคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์ Download Download PDF