Return to Article Details การแปรรูปฝาปิดเปลือกหอยตาวัวเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไบโอดีเซล Download Download PDF