Return to Article Details การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยง การเกิดแผ่นดินถล่มจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก: กรณีศึกษา อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช Download Download PDF