กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อน ด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy