กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกระจายตัวและการเคลื่อนย้ายของสารหนูและแร่ธาตุอื่นๆ ในหลุมตะกอนของระบบแม่น้ำาหลักในประเทศบังคลาเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF