กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF