กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF