กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับเสียงในโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา : รูปแบบของเสียง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF