กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับเปลี่ยนพื้นผิวของซิลิกาที่แยกจากโคลนทะลักในเมืองลาพินโด ประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นตัวดูดซับความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF