กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF