กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF