กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงสร้างออโรฟาริงค์ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF